Vòng Quay Quái Vật Đại Dương

Bạn còn 0 lượt chơi.

Thể Lệ Lịch sử vòng quay
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******n Thi 19999 Kim Cương Cách đây 5 phút
*******Thuan 599 Kim Cương Cách đây 5 phút
*******Ngann 19 Kim Cương Cách đây 32 phút
******* Canh 14999 Kim Cương Cách đây 33 phút
******* Hung 399 Kim Cương Cách đây 33 phút
*******Thanh 1500 Kim Cương Cách đây 35 phút
*******n Anh 14999 Kim Cương Cách đây 35 phút
*******n Dat 999 Kim Cương Cách đây 35 phút
*******Hoang 2999 Kim Cương Cách đây 35 phút
******* Dung 99 Kim Cương Cách đây 35 phút