Lật Thẻ Joker

Bạn còn 0 lượt quay.

Thể Lệ Lịch sử lật
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
******* Hoan 6999 Kim Cương Cách đây 18 phút
*******n Anh 19999 Kim Cương Cách đây 18 phút
******* Khan 999 Kim Cương Cách đây 19 phút
*******nh Vu 999 Kim Cương Cách đây 19 phút
*******Duong 14999 Kim Cương Cách đây 30 phút
******* Hanh 9999 Kim Cương Cách đây 37 phút
******* Truc 9999 Kim Cương Cách đây 40 phút
*******h Tam 14999 Kim Cương Cách đây 40 phút
******* Thao 6999 Kim Cương Cách đây 42 phút
******* Thao 2999 Kim Cương Cách đây 42 phút