Bingo Chiến Tinh Tối Thượng

Bạn còn 0 lượt chơi.

Thể Lệ Lịch sử quay
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
******* Thuy 999 Kim Cương Cách đây 10 giây
******* Long 19999 Kim Cương Cách đây 2 phút
*******Thanh 6999 Kim Cương Cách đây 11 phút
******* Quan 19999 Kim Cương Cách đây 11 phút
*******Thuan 6999 Kim Cương Cách đây 16 phút
******* Dien 6999 Kim Cương Cách đây 16 phút
*******n Nam 14999 Kim Cương Cách đây 18 phút
******* Tien 19999 Kim Cương Cách đây 33 phút
*******n Nhi 999 Kim Cương Cách đây 35 phút
******* Thoa 14999 Kim Cương Cách đây 37 phút