Bingo Tiệc Bãi Biển

Bạn còn 0 lượt chơi.

Thể Lệ Lịch sử quay
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
******* Sang 9999 Kim Cương Cách đây 11 giây
******* Minh 9999 Kim Cương Cách đây 17 giây
*******Nhung 14999 Kim Cương Cách đây 4 phút
******* Hiep 9999 Kim Cương Cách đây 4 phút
*******a Mai 99 Kim Cương Cách đây 8 phút
******* Linh 19999 Kim Cương Cách đây 8 phút
*******Nhu Y 6999 Kim Cương Cách đây 8 phút
*******Huyen 99 Kim Cương Cách đây 8 phút
*******h Nhu 6999 Kim Cương Cách đây 8 phút
*******Huyen 9999 Kim Cương Cách đây 12 phút